สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

ระบบเศรษฐกิจ

๑   การเกษตร

                   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ประมาณร้อยละ  ๙๐  ของประชากรทั้งหมด   เพราะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม   มีลำน้ำ (ลำคลอง)  ไหลผ่าน   เหมาะแก่การปลูกข้าว   ที่ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก   อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ผลผลิตที่สร้างรายได้หลัก   ได้แก่  มันสำปะหลัง  อ้อย  ข้าว   ข้าวโพด  เป็นต้น

 

๒   การประมง

                   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ประมาณร้อยละ  ๙๐  ของประชากรทั้งหมด  การประมงจึงเป็นการหาเลี้ยงชีพเล็กๆน้อยๆ  ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลประสุขเท่านั้น  ไม่ได้มีการประกอบอาชีพประมง

๓   การปศุสัตว์

                   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ประมาณร้อยละ  ๙๐  ของประชากรทั้งหมด  การปศุสัตว์  จะมีการเลี้ยงในครัวเรือน   แต่มีจำนวนไม่มาก  เช่นการเลี้ยงวัว  ควาย  หมู  และไก่  เป็นต้น

 

๔   การบริการ

                             -   บริการซ่อมรถจักรยานยนต์              จำนวน             ๑๖    แห่ง

                             -   บริการซ่อมรถยนต์                        จำนวน               ๒    แห่ง

                             -   ร้านเสริมสวย                             จำนวน               ๔    แห่ง

                             -   ร้านตัดผม                                 จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                         จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านขายอาหาร                           จำนวน             ๑๕    แห่ง

                             -   ร้านล้างรถ                                จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านอินเตอร์เน็ต                          จำนวน               ๔    แห่ง

 

๕   การท่องเที่ยว

                   องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ   แต่มีสถานที่ที่สามารถจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  คือ  วัดบ้านประสุข  ซึ่งมีโบสถ์โบราณเป็นที่ประดิษฐานของพระไม้อายุ  ๒๐๐  กว่าปี  ตั้งอยู่  ณ  บ้านประสุข  ม.๑  ตำบลประสุข  และยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบ้านประสุข  ซึ่งจะจัดการแข่งขั้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี

 

๖   อุตสาหกรรม

                             ๑.  โรงงานสับไม้ยูคา                         จำนวน               ๑    แห่ง

                             ๒.  โรงงานผลิตน้ำแข็ง                       จำนวน               ๑    แห่ง

 

๗   การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                             -   ปั๊มน้ำมัน                                  จำนวน               ๒    แห่ง

                             -   ปั๊มหลอด , ตู้หยอดเหรียญ               จำนวน               ๓    แห่ง

                             -   ตู้เติมเงินมือถือ                            จำนวน               ๘    แห่ง

                             -   ก๊าซหุงต้ม                                 จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   โรงสี                                       จำนวน             ๑๘    แห่ง

                             -   ร้านยางรถ                                จำนวน               ๒    แห่ง

                             -   ร้านจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์     จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านค้าทั่วไป                              จำนวน           ๑๐๘    แห่ง

                             -   ร้านขายปุ๋ย                               จำนวน               ๔    แห่ง

                             -   ร้านขายรถมือสอง                        จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านผลิตเส้นขนมจีน                      จำนวน               ๒    แห่ง

                             -   ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง            จำนวน               ๒    แห่ง

                             -   ร้านรับเชื่อม                               จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านกลึง                                   จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   โรงฆ่าสัตว์ปีก                             จำนวน               ๑    แห่ง

                             -   ร้านขายอุปกรณ์ดังเพลิง                  จำนวน               ๑    แห่ง

 

                   ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข   ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างงานอาชีพเป็นกลุ่มต่าง ๆ  ดังนี้

                             -   กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

                             -   กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก

                             -   กลุ่มประดิษฐ์ตะกร้าจากเถาว์วัลย์

                             -   กลุ่มหมวกใบตาล

 

๘   แรงงาน

                   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประสุขประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีเฉพาะแรงงานวัยทำงานในพื้นที่  ส่วนเยาวชนวัยทำงานในตำบลประสุขเมื่อเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพื้นที่ 

หัวข้อหลัก
ช่องทางร้องทุกข์
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 586,670

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.