สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบ Back Office
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายวิริทธิ์พล วงศ์ศิริวัฒนา
ประธานสภา


นางเกษร เสลากลาง
รองประธานสภา


นายบัญชา อุตส่าห์การ
เลขานุการสภา อบต.


นายนพนันท์ อุตส่าห์การ
ส.อบต.หมู่ 1


นายเอี้ยง มนพิมาย
ส.อบต.หมู่ 1


นายปกรณ์ พลีดี
ส.อบต.หมู่ 2


นายกว่าง หลงพิมาย
ส.อบต.หมู่ 3


นางสำราญ โชชัย
ส.อบต.หมู่ 4


นางทองสุข พรรณา
ส.อบต.หมู่ 4


นางเปรียว โมเม
ส.อบต.หมู่ 5


นายนกแก้ว เก่าพิมาย
ส.อบต.หมู่ 5


นายสร้อย สมจิตต์
ส.อบต.หมู่ 6


นายสุวรรณ ดวงแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6


นายสง่า หลงสุข
ส.อบต.หมู่ 7


นายเทียม ชนะค้า
ส.อบต.หมู่ 8


นายประทีป สิ่วกลาง
ส.อบต.หมู่ 8


นายเสนอ ขวัญมา
ส.อบต.หมู่ 9


นายใจ ชัยสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ 9


นายดานัย ตรงกลาง
ส.อบต.หมู่ 10


นายสุชาติ ตุ้ยพิมาย
ส.อบต.หมู่ 10


นายอุดม สุขกระชอน
ส.อบต.หมู่ 11


นายสมชาย เก่งเดช
ส.อบต.หมู่ 11


นายประมวน ตุ้ยพิมาย
ส.อบต.หมู่ 12


นางอรุณี เสริมศรี
ส.อบต.หมู่ 12


นายบุญเลิศ ผาดทองหลาง
ส.อบต.หมู่ 13


นายวิชาญ เก่าพิมาย
ส.อบต.หมู่ 13


นายวิเชียร คงดี
ส.อบต.หมู่ 14


นางจารุวรรณ สุขทั่ว
ส.อบต.หมู่ 14


นายดำ ผลิพิมาย
ส.อบต.หมู่ 15


นายพิทักษ์ กุลชรศิริ
ส.อบต.หมู่ 15


นายสมพร ลาดไธสง
ส.อบต.หมู่ 16


นายสุวัช หงษ์บุญ
ส.อบต.หมู่ 16


นายสุวิทย์ สุขกำเนิด
ส.อบต.หมู่ 17


นายสุภาพ บ้งแดง
ส.อบต.หมู่ 17


นายเรวัตร พรมน้ำ
ส.อบต.หมู่ 18


นายสมจิต หลงสุข
ส.อบต.หมู่ 18


นายหมั่น เหล็กกับทอง
ส.อบต.หมู่ 19


นายแสวง รัตนา
ส.อบต.หมู่ 19


นายสุวิทย์ ทำมีด
ส.อบต.หมู่ 20


นายยรรยง รถเพ็ชร
ส.อบต.หมู่ 20


นายคูณ โก่นกลาง
ส.อบต.หมู่ 21


นายไพรัช ภูผาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 21
การให้บริการ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 508,610

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.