สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายวิริทธิ์พล วงศ์ศิริวัฒนา
ประธานสภา


นางเกษร เสลากลาง
รองประธานสภา


นายบัญชา อุตส่าห์การ
เลขานุการสภา อบต.


นายนพนันท์ อุตส่าห์การ
ส.อบต.หมู่ 1


นายเอี้ยง มนพิมาย
ส.อบต.หมู่ 1


นายปกรณ์ พลีดี
ส.อบต.หมู่ 2


นายกว่าง หลงพิมาย
ส.อบต.หมู่ 3


นางสำราญ โชชัย
ส.อบต.หมู่ 4


นางทองสุข พรรณา
ส.อบต.หมู่ 4


นางเปรียว โมเม
ส.อบต.หมู่ 5


นายนกแก้ว เก่าพิมาย
ส.อบต.หมู่ 5


นายสร้อย สมจิตต์
ส.อบต.หมู่ 6


นายสุวรรณ ดวงแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6


นายสง่า หลงสุข
ส.อบต.หมู่ 7


นายเทียม ชนะค้า
ส.อบต.หมู่ 8


นายประทีป สิ่วกลาง
ส.อบต.หมู่ 8


นายเสนอ ขวัญมา
ส.อบต.หมู่ 9


นายใจ ชัยสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ 9


นายดานัย ตรงกลาง
ส.อบต.หมู่ 10


นายสุชาติ ตุ้ยพิมาย
ส.อบต.หมู่ 10


นายอุดม สุขกระชอน
ส.อบต.หมู่ 11


นายสมชาย เก่งเดช
ส.อบต.หมู่ 11


นายประมวน ตุ้ยพิมาย
ส.อบต.หมู่ 12


นางอรุณี เสริมศรี
ส.อบต.หมู่ 12


นายบุญเลิศ ผาดทองหลาง
ส.อบต.หมู่ 13


นายวิชาญ เก่าพิมาย
ส.อบต.หมู่ 13


นายวิเชียร คงดี
ส.อบต.หมู่ 14


นางจารุวรรณ สุขทั่ว
ส.อบต.หมู่ 14


นายดำ ผลิพิมาย
ส.อบต.หมู่ 15


นายพิทักษ์ กุลชรศิริ
ส.อบต.หมู่ 15


นายสมพร ลาดไธสง
ส.อบต.หมู่ 16


นายสุวัช หงษ์บุญ
ส.อบต.หมู่ 16


นายสุวิทย์ สุขกำเนิด
ส.อบต.หมู่ 17


นายสุภาพ บ้งแดง
ส.อบต.หมู่ 17


นายเรวัตร พรมน้ำ
ส.อบต.หมู่ 18


นายสมจิต หลงสุข
ส.อบต.หมู่ 18


นายหมั่น เหล็กกับทอง
ส.อบต.หมู่ 19


นายแสวง รัตนา
ส.อบต.หมู่ 19


นายสุวิทย์ ทำมีด
ส.อบต.หมู่ 20


นายยรรยง รถเพ็ชร
ส.อบต.หมู่ 20


นายคูณ โก่นกลาง
ส.อบต.หมู่ 21


นายไพรัช ภูผาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 21
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,793

 
งค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.