สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
การบริการประชาชน
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสมพร ลาดไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โทรศัพท์ : 086-2441309


นายสร้อย สมจิตต์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โทรศัพท์ : 087-8809420


นายบัญชา อุตส่าห์การ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 091-8321912


นายนพนันต์ อุตส่าห์การ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 083-3670335


นางสาวจีระรัตน์ ทรัพย์สุข
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 065-3953871


นายกว่าง หลงพิมาย
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 081-0670787


นางสำราญ โชชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 098-8172091


นางเปรียว โมเม
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-9740424


นางเกษร เสลากลาง
ส.อบต. หมู่่ที่ 7
โทรศัพท์ : 065-5047782


นายมาโนช แก้วพิมาย
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 095-6090124


นายเอกลักษณ์ จอหอกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 085-7725279


นายดานัย ตรงกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 095-4626044


นายสนิท เสือไพร
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 061-0426085


นายประมวน ตุ้ยพิมาย
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 091-3377815


นายวิชาญ เก่าพิมาย
ส.อบต. หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 093-8184383


นายก้องเกียรติ แก่นมั่น
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 063-0700962


นายดำ ผลิพิมาย
ส.อบต. หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 061-5190792


นายสุวิทย์ สุขกำเนิด
ส.อบต. หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ : 085-6368268


นายสุทัศน์ คนค้า
ส.อบต. หมู่ที่ 18
โทรศัพท์ : 091-4749772


นายสมหมาย สุขกำเนิด
ส.อบต. หมู่ที่ 19
โทรศัพท์ : 062-5951327


นายยรรยง รถเพ็ชร
ส.อบต. หมู่ที่ 20
โทรศัพท์ : 088-7161437


นายไพรัช ภูผาพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 21
โทรศัพท์ : 089-8482462
หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ช่องทางร้องทุกข์
ผลการประเมินความพึงพอใจ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.38.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,595,745

ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.