สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.197.231.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,238,887

การบริการประชาชน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วันเดือนปีที่เข้าชม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 เมษายน 2567


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพทางสังคม

   การศึกษา

                   ๑.๑   โรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขมีทั้งสิ้น    แห่ง   ประกอบด้วย

                             ๑)   โรงเรียนบ้านประสุข   (ขยายโอกาสถึง  ม.๖)   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง   หมู่ที่ ๑๓ 

      ต.ประสุข   อ.ชุมพวง

                             ๒)   โรงเรียนวัดโชติการาม  (ขยายโอกาสถึง  ม.๓)  ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า   หมู่ที่    

                                  ต.ประสุข   อ.ชุมพวง

                             ๓)   โรงเรียนบ้านดอนลำดวน   ตั้งอยู่ที่บ้านดอนลำดวน   หมู่ที่  ๑๐  ต.ประสุข  

                                  อ.ชุมพวง

                             ๔)   โรงเรียนบ้านละโว้   (ขยายโอกาสถึง  ม.๖)   ตั้งอยู่ที่บ้านละโว้   หมู่ที่     

                                  ต.ประสุข   อ.ชุมพวง

                             ๕)   โรงเรียนบ้านขามขุนร่มประชาสามัคคี   ตั้งอยู่ที่บ้านขุนร่ม   หมู่ที่   

                                  ต.ประสุข  อ.ชุมพวง

                             ๖)   โรงเรียนอาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ที่บ้านแท่น   หมู่ที่  ๑๑  ต.ประสุข  

                                  อ.ชุมพวง

                   ๑.๒   ห้องสมุดประชาชนจำนวน    แห่ง

                   ๑.๓   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    แห่ง  

๑)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า  ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า  หมู่ที่    ต.ประสุข  อ.ชุมพวง

๒)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง  หมู่ที่  ๑๓  ต.ประสุข อ.ชุมพวง

 

๑.๔   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)    แห่ง  

          ๑)   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประสุข  ตั้งอยู่ที่

                บ้านเขว้า  หมู่ที่    ต.ประสุข  อ.ชุมพวง

 

   สาธารณสุข

                   ๒.๑   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล / หมู่บ้าน       แห่ง

          ๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า  ตั้งอยู่ที่บ้านเขว้า  หมู่ที่   

               ต.ประสุข  อ.ชุมพวง          

          ๒)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสุข  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาง  หมู่ที่  ๑๓ 

               ต.ประสุข  อ.ชุมพวง          

                   ๒.๒   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน        ๒๑    แห่ง

 

   อาชญากรรม

                    ตำบลประสุขอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรชุมพวง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน   มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และอาสาสมัครตำรวจบ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

   ยาเสพติด

                   ตำบลประสุขมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรชุมพวง  ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน   มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และอาสาสมัครตำรวจบ้าน ร่วมถึงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ

 

   การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานงานการทำบัตรผู้พิการให้ผู้พิการในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ   

หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ข้อมูลทดสอบ
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : saraban_06301710@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.