ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
การบริการประชาชน
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายบัญชา อุตส่าห์การ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โทรศัพท์ : 091-8321912


นางสุประวีณ์ จิ๋วน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โทรศัพท์ : 081-8785498


นางสาวผกามาศ ชมภูหลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 096-3282504


นางสาวผกามาศ ชมภูหลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 096-3282504


นางขนิษฐา ขาวสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 090-9977375


นางสาวสุภาพ พันธวงษ์รัตนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-8664343


นางขนิษฐา ขาวสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-9977375


นางภัทราวรรณ ไทยนอก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-7575581


นายนพพล บุญเรา
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-6091423


นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081-0622234


นางสาวภัทนิยา วัฒนชัยประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 080-9866144


นายอดิศักดิ์ จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 083-3118329


นายวิโรจน์ มอญกลาง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 088-7050889


นายสุระ ประจง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 098-2600424


นายสมชาย น้อมพลกรัง
ภารโรง
โทรศัพท์ : 098-2170060


นางสนอง ปุมพิมาย
คนงาน
โทรศัพท์ : 062-9039446


นายมงคล ขวัญมั่น
คนงาน
โทรศัพท์ : 084-8314463


ว่าง
คนงาน
ระบบสารสนเทศ Back Office
หัวข้อหลัก
ช่องทางร้องทุกข์
ผลการประเมินความพึงพอใจ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.200.171.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,203,321

ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.