สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบ Back Office
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายบัญชา อุตส่าห์การ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข


นางสุประวีณ์ จิ๋วน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข


สิบเอกวุฒิกร บัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวผกามาศ ชมภูหลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


สิบเอกวุฒิกร บัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวสุภาพ พันธวงษ์รัตนา
นักทรัพยากรบุคคล


นางขนิษฐา ขาวสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางภัทราวรรณ ไทยนอก
นักจัดการงานทั่วไป


นายนพพล บุญเรา
นิติกร


นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวภัทนิยา วัฒนชัยประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอดิศักดิ์ จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์


นายวิโรจน์ มอญกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย น้อมพลกรัง
ภารโรง


นางสนอง ปุมพิมาย
คนงานทั่วไป


นายมงคล ขวัญมั่น
คนงานทั่วไป


นายสุเมธ เหมกลาง
คนงานทั่วไป
การให้บริการ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 508,605

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.