สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายบัญชา อุตส่าห์การ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข


นางสุประวีณ์ จิ๋วน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข


สิบเอกวุฒิกร บัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวผกามาศ ชมภูหลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


สิบเอกวุฒิกร บัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวสุภาพ พันธวงษ์รัตนา
นักทรัพยากรบุคคล


นางขนิษฐา ขาวสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางภัทราวรรณ ไทยนอก
นักจัดการงานทั่วไป


นายนพพล บุญเรา
นิติกร


นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวภัทนิยา วัฒนชัยประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอดิศักดิ์ จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์


นายวิโรจน์ มอญกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย น้อมพลกรัง
ภารโรง


นางสนอง ปุมพิมาย
คนงานทั่วไป


นายมงคล ขวัญมั่น
คนงานทั่วไป


นายสุเมธ เหมกลาง
คนงานทั่วไป


นายปิยะ ลัดดี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,294

เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถามออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
งค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-756412
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.