สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมนูทางขวา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท.
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,780

 
งค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.