สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อบต.ประสุข โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ สมาชิก อปพร. ผู้นำชุมชนบ้านขุนร่ม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยช่วยกันรื้อบ้านที่ถูกไฟไหม้ ของนางประเชิญ ขวัญหมั่น และได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน เป็นเงินจำนวน 8,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือการยังชีพเบื้องต้น
วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ประสุข จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนเกษตรกรตำบลประสุข เข้าร่วมจำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้
วันที่ 22 มี.ค. 64 กองสวัสดิการสังคม อบต.ประสุข จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรี โดยนำกลุ่มสตรีตำบลประสุขศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ ทำให้เกิดรายได้และทุนหมุนเวียนในชุมชน         แชร์
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2564 หลักสูตรการทำก้อนเห็ด วันที่ 23 ก.พ. 64 กองสวัสดิการสังคม อบต.ประสุข จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2564 หลักสูตรการทำก้อนเห็ด โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถทำเพื่อเป็นอาหารในครอบครัว เป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
7 มกราคม 2564 อบต.ประสุข ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยออกคัดกรองและให้คำแนะนำประชาชนที่มีญาติมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
อบต.ประสุข ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ บริเวณสามแยกบ้านละโว้ ( ข้างหมวดการทางชุมพวง )
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อบต.ประสุข จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ถนนลาดยางสายบ้านละโว้ - บ้านเขว้า โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อปพร. นักเรียนโรงเรียนบ้านละโว้ และจิตอาสาตำบลประสุขเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายแย้ม บุญโญปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง
โครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ประสุข โดยกองสวัสดิการสังคมฯ จัดโครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้นางพรพิมล สรดอก บ้านโนนยาง มีตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีการอบรมเกี่ยวกับการทำน้ำส้มควันไม้ การทำ EM Ball การทำน้ำสมุนไพร

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
หัวข้อหลัก
ช่องทางร้องทุกข์
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 586,678

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.