สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบ Back Office
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2564 หลักสูตรการทำก้อนเห็ด วันที่ 23 ก.พ. 64 กองสวัสดิการสังคม อบต.ประสุข จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2564 หลักสูตรการทำก้อนเห็ด โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถทำเพื่อเป็นอาหารในครอบครัว เป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
7 มกราคม 2564 อบต.ประสุข ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยออกคัดกรองและให้คำแนะนำประชาชนที่มีญาติมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
อบต.ประสุข ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ บริเวณสามแยกบ้านละโว้ ( ข้างหมวดการทางชุมพวง )
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อบต.ประสุข จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ถนนลาดยางสายบ้านละโว้ - บ้านเขว้า โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อปพร. นักเรียนโรงเรียนบ้านละโว้ และจิตอาสาตำบลประสุขเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายแย้ม บุญโญปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง
โครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ประสุข โดยกองสวัสดิการสังคมฯ จัดโครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้นางพรพิมล สรดอก บ้านโนนยาง มีตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีการอบรมเกี่ยวกับการทำน้ำส้มควันไม้ การทำ EM Ball การทำน้ำสมุนไพร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เรื่อง สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงประกาศการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
การให้บริการ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 508,585

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.