สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงกาคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประจำปี2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561
 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลประสุข วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในเขตให้บริการตำบลประสุข
การปประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับตำบล  ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนนคราชสีมา    วันที่ 31 พฤษภาคม  2560 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  2560  ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน  2560
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ประจำปี 2559
โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในเขตตำบลประสุข   อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 ต่อไป
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ความโปร่งใสการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.247.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 474,489

 
งค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.